Kondomland er landets førende webshops inden for kondomer, og rent faktisk er det en af de største shops du kan finde på nettet. Kondomer er den sikreste måde at sikre sig mod uønsket graviditet, kønssygdomme og lignende, og derfor ikke noget man bør tage let på. Hos Kondonland finder du alle de bedste og mest kendte mærker og der forhandles blandt andet Durex, Trojan, og mange mange andre.

Mens det for mange er det mest naturlige i hele verden at købe kondomer, er der nogen der bliver pinlige over det, for dem er kondomland.dk det perfekte sted at handle. Her kan du købe kondomer af alle slags, og hvis du har lyst til at prøve nogle anderledes slags, hvilket kan være alt fra farver og smage til riller eller måske figurer, så kan du finde det her.

Når du handler ved Kondomland (der naturligvis er e-mærket), får du gratis 12 kondomer med, og bestiller du for mere end 300 kroner, så får du altid gratis levering til posthus, og det leveres naturligvis i neutral emballage.

 

Adresse

Adresse:

Bjælkevangen 10 2690 Karlslunde

GPS:

55.567667, 12.228847299999984

Telefon:

-