PricePusher.dk er en prissammenligningstjeneste, hvor de besøgende har mulighed for at finde de produkter, de efterspørger, til den billigste pris. Forskellen ved denne tjeneste og mange af de andre tjenester er, at sidens ejere ikke tjener provision for hvert enkelt salg, men tager en fast pris for de sider og virksomheder, der bliver brugt på siden. Der kan både være en fordel og ulempe for den enkelte virksomhed, men priserne på PricePusher er så generelt lave, at det kun kan betale sig, for den enkelte butik.

Det betyder altså, at de virksomheder, der repræsenteres på siden — og hvis produkter du kan sammenligne — betaler et fast beløb. Det gør de udelukkende, hvis siden viser et retvisende billede af, hvad produkterne koster. Og det er din garanti som forbruger for, at du kan have tillid til siden. Ligeledes har du mulighed for at sammenligne mobilpriser, på tværs af forskellige shops.

Hvis du som webshopejer har lyst til at få dine produkter på siden, så skal du tilføje et link til siden. Alle norske, svenske og danske webshops, der sælger mobiltelefoner, tablets, it & tech og gadgets er hjertelig velkomne. PricePusher.dk tilbyder klikpriser på kun 0,79 fra prissammenligningstabeller, gratis eksponering & klik fra eget Microsite.
Webshoppen verificeres som et sikkert sted at handle på nettet.
Dog kræver det at webshoppens har et aktivt e-mærke eller være verificeret af tilsvarende udenlandsk mærkeordning.

Klik dig ind og læs mere på siden. Der er ligeledes mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrev fra siden, og på den måde holde sig opdateret.

Adresse